Απο το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκαν σε σπίτι ποδήλατα κλεμμένα από την ευρύτερη περιοχή Σεπολίων. Οι πιθανοί κάτοχοί τους μπορούν να επικοινωνήσουν με την ανωτέρω υπηρεσία για αναγνώριση και παραλαβή. Τηλ. 2108258922

Smart Start