Στον Ασπρόπυργο το βρήκε το Skoda η αστυνομία σε απομονωμένο χώρο διαλυμένο.

Smart Start