Χτύπησε μία κυρία στην Κατεχάκη και έφυγε.

Το όχημα δεν είναι καταχωρημένο στο υπουργείο, ουτε στις ασφαλιστικές. οι πινακιδες είναι προφανώς πλαστές.

Όποιος γνωρίζει κάτι ας ενημερώσει.

Smart Start