Χτύπησε μία κυρία στην Κατεχάκη και έφυγε.

Το όχημα δεν είναι καταχωρημένο στο υπουργείο, ουτε στις ασφαλιστικές. οι πινακιδες είναι προφανώς πλαστές.

Όποιος γνωρίζει κάτι ας ενημερώσει.

2020 02 20 13 48 07
01 3

Smart Start