Ένα ρεπορταζ της ΕΡΤ για τα κλεμμένα οχήματα, την προστασία τους και την ομάδα Εύρεση Κλεμμένων με την πλατφόρμα www.klemena.gr

Smart Start