Το συγκεκριμένο είναι κλεμμένο και ψάχνουμε τον ιδιοκτήτη. Όποιος έχει κάποια πληροφορία να μας ειδοποιήσει.

Smart Start