Τα τρία πολυτελή αυτοκίνητα που προσπάθησαν να περάσουν από το τελωνείο των Κήπων Έβρου, έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα στις Νορβηγικές αρχές. Δεν είναι ελληνικά για όποιον ψάχνει το δικό του.

Smart Start