Τα τρία πολυτελή αυτοκίνητα που προσπάθησαν να περάσουν από το τελωνείο των Κήπων Έβρου, έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα στις Νορβηγικές αρχές. Δεν είναι ελληνικά για όποιον ψάχνει το δικό του.

3 ΠΟΛΥΤΕΛΗ 1 1
Smart Start