στο Μεγάλο Δέρειο ,Σουφλι παρατημένο απο διακινητές

στο Μεγάλο Δέρειο ,Σουφλι παρατημένο απο διακινητές