Διάφορά ανταλλακτικά από μηχανάκια στο αστυνομικό τμήμα.