Επισκεψιμότητα

Επισκεψιμότητα ανά φύλο

Επισκεψιμότητα ανά ηλικία

Επισκεψιμότητα ανά χώρα (οι πρώτες 80 θέσεις)

Κλοπές ανά τύπο – μάρκα οχήματος για τους τελευταίους 4 μήνες

Τρείς πρώτες πόλεις της Ελλάδας με τις περισσότερες κλοπές

  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Πάτρα
Smart Start