Επισκεψιμότητα

2020 11 08 10 05 11

Επισκεψιμότητα ανά φύλο

2020 11 08 10 18 57

Επισκεψιμότητα ανά ηλικία

2020 11 08 10 20 42

Επισκεψιμότητα ανά χώρα (οι πρώτες 80 θέσεις)

Κλοπές ανά τύπο – μάρκα οχήματος για τους τελευταίους 4 μήνες

Τρείς πρώτες πόλεις της Ελλάδας με τις περισσότερες κλοπές

  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Πάτρα
Smart Start