Ανακοίνωση από τους Διαχειριστές
Νίκος Παππάς & Κώστας Λεβασόπουλος.

Θα θέλαμε να κάνουμε μια ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της ομάδας αλλά και προς τα επερχόμενα νέα μέλη.

Η ομάδα του Facebook «Ευρεση Κλεμμένων» αλλά και η ιστοσελίδα klemena.gr έχουν αποκτήσει πια νομικό πρόσωπο δηλ. έχει δημιουργηθεί εταιρεία. Στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας της ομάδας αλλά και της ιστοσελίδας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα τα οποία αρχικά δεν υπήρχαν αλλά με τη πάροδο του χρόνου σε συνδυασμό με την αύξηση των μελών(φίλων) αλλά και την αύξηση των εχθρών μας, αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε την εταιρεία για να αποφευχθούν όλα αυτά τα προβλήματα με τα οποία έχουμε έρθει αντιμέτωποι.

Τα βασικά προβλήματα ήταν τα παρακάτω:

• Οι ταυτοποιήσεις των καταχωρήσεων.
• Η νόμιμη απόδοση αμοιβών από τους ιδιοκτήτες προς τα μέλη που
βοήθησαν στην εύρεση αλλά και τους διαχειριστές της ομάδας.
• Οι απειλές που έχουμε δεχθεί και δεχόμαστε συνέχεια.
• Τα λειτουργικά έξοδα της ομάδας.
• GDPR (προστασία Προσωπικών Δεδομένων).
• Προστασία των μελών μας από τρίτους και από κακόβουλους.

Τα παραπάνω ήταν τα πιο βασικά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχαν όμως κι άλλα δευτερεύοντα προβλήματα. Όλα αυτά μας οδήγησαν σε αδιέξοδο το οποίο όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με νομική εκπροσώπησή μας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο με δικηγόρο της εταιρείας. Αυτή η αλλαγή από απλή ομάδα στο Facebook σε νόμιμη εταιρία επιβάλει κάποιες αλλαγές στις πολιτικές λειτουργίας, κάποιες από τις οποίες αφορούν διαδικαστικές λειτουργίες και κάποιες άλλες τις οικονομικές λειτουργίες.

• Αλλαγές ως προς τις αμοιβές που τάζουν οι ιδιοκτήτες: Από δω και πέρα ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που θέλει να βάλει αμοιβή στην καταχώρηση του, θα πρέπει να υπογράφει ένα έγγραφο το οποίο θα του αποστέλλουμε, στο οποίο θα αναγράφεται πως είναι σύμφωνος/η στην απόδοση της αμοιβής σε περίπτωση που βρεθεί το όχημά του/της.
Ο λόγος είναι…
Γιατί σε ποσοστό 97% οι ιδιοκτήτες που έχει βρεθεί το όχημά τους δεν έχουν αποδώσει την αμοιβή που είχαν αναφέρει στην καταχώρηση τους.


• Η απόδοση αμοιβών αφορά και τα οχήματα που τα βρίσκει η αστυνομία.
Ο λόγος είναι…
Γιατί στην ομάδα μας υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, συνοριο-φύλακες και λιμενικοί που έχουν εικόνα του οχήματος (κάτι που δεν έχουν από την υπηρεσία τους) και επειδή είναι πάρα πολύ παρατηρητικοί λόγο της δουλειάς τους, είναι πιο εύκολο γι’ αυτούς να παρατηρήσουν το κλεμμένο όχημα. Επίσης πάρα πολλές φορές κάποιο μέλος της ομάδας καλεί την αστυνομία και όχι τους διαχειριστές, όταν δει κάποιο κλεμμένο όχημα που είχε αναρτηθεί στην ομάδα.

• Αλλαγή στις καταχωρήσεις. Αυτή η αλλαγή αφορά την προστασία του ίδιου καταχωρητή. Στην κάθε καταχώρηση που θα γίνεται είτε για παρατημένο είτε για κλεμμένο όχημα, δεν θα αναφέρετε το όνομα ή κάποιο άλλο προσωπικό στοιχείο του καταχωρητή.
Ο λόγος είναι…
Γιατί υπάρχουν αρκετοί κακόβουλοι οι οποίοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον καταχωρητή για την απόσπαση χρηματικού ποσού
με ανταλλαγή δήθεν μια πληροφορία είτε δήθεν για το ίδιο το όχημα που βάση της εμπειρίας μας κατά 100% είναι πάντα απάτη. Για τα παρατημένα, πάλι δεν θα εμφανίζεται το όνομα του καταχωρητή πουθενά, για την δική του προστασία. Όλες οι καταχωρήσεις θα γίνονται πρώτα στην ιστοσελίδα klemena.gr και έπειτα θα κοινοποιούνται στην ομάδα του facebook.

• Δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα γιατί μεγάλωσαν οι απαιτήσεις της ομάδας με συνέπεια να μη μπορούσε να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις η παλιά ιστοσελίδα. Η νέα ιστοσελίδα παρέχει περισσότερες δυνατότητες κατά την καταχώρηση αλλά έχει γίνει και πιο εύχρηστη ως προς τον χρήστη που θέλει να καταχωρήσει ή να αναζητήσει κάποιο όχημα.

• Στην ομάδα προστέθηκαν συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Ο ρόλος αυτών είναι να ελέγχουν τις πληροφορίες που έχει η ομάδα για τα κλεμμένα οχήματα.
Παράδειγμα: Όταν οι διαχειριστές έχουν μια πληροφορία πως κάποιο συγκεκριμένο όχημα βρίσκεται στην Λαμία ενώ έχει κλαπεί από άλλη πόλη, ο συνεργάτης μας θα πάει στον τόπο που του έχουμε υποδείξει για να ελέγξει και να φωτογραφίσει το όχημα ώστε να γίνει η διασταύρωση του οχήματος.
Οι συνεργάτες της ομάδας αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και παραμένουν πάντα ανώνυμοι για την δική τους ασφάλεια.

• Σχετικά με τα λειτουργικά έξοδα της ομάδας: Με βάση των παραπάνω αλλαγών που αναφέραμε, έχουν δημιουργηθεί πάγια έξοδα τα οποία πρέπει να καλύπτονται μηνιαία από μας τους διαχειριστές. Αυτά τα πάγια έξοδα είναι τα παρακάτω:
Έξοδα εταιρείας.
Έξοδα λογιστή.
Έξοδα δικηγόρου.
Έξοδα Server & ιστοσελίδας.
Έξοδα συνεργατών.
Έξοδα Διαχειριστών (μετακινήσεις, τηλέφωνα, χρόνος).

• Κόστος καταχωρήσεων: Θα υπάρχουν δυο πακέτα καταχώρησης ενός κλεμμένου οχήματος, τα πακέτα αυτά αναγράφονται παρακάτω.
Α) Δωρεάν: Η καταχώρηση θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του οχήματος και επιπλέον φωτογραφίες ή και βίντεο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο. Η καταχώρηση θα έχει χρονικό περιθώριο ύπαρξης στο διαδίκτυο της τάξεως των 24ων ωρών. Μετά από 24 ώρες θα αφαιρείται αυτόματα από την ιστοσελίδα και το facebook χωρίς προειδοποίηση.


Β) Επί πληρωμή: Η καταχώρηση θα κοστίζει 100€ (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ) και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του οχήματος και επιπλέον φωτογραφίες ή και βίντεο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ορίσει αμοιβή για το όχημα του (εφόσον συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας). Η καταχώρηση δεν θα έχει χρονικό περιορισμό. Θα αφαιρείται μόνο με εντολή του ιδιοκτήτη ή αν έχει βρεθεί το όχημα. Επίσης η συγκεκριμένη καταχώρηση θα κοινοποιείτε σε πολλές άλλες ομάδες του facebook αλλά και στους συνεργάτες της ομάδας μας σε κάθε πόλη της Ελλάδας όπου αυτοί υπάρχουν.
*Όλες οι καταχωρήσεις των κλεμμένων οχημάτων θα πρέπει να περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Μάρκα, Χρώμα, Πινακίδα, Διεύθυνση κλοπής (έστω περιοχή) και φωτογραφία του οχήματος (αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει δικιά του φωτογραφία τότε θα πρέπει να βρει από το ίντερνετ μια αντίστοιχη του οχήματός του αλλά αυστηρά όχι από ελληνικές ιστοσελίδες
με πωλήσεις οχημάτων.
*Τα παραπάνω πακέτα δεν αφορούν τα ήδη καταχωρημένα οχήματα.

• Οικονομικά έσοδα των μελών: Επειδή η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα μέλη της γιατί χάρη σ αυτά βρίσκονται τα οχήματα. Γι’ αυτό εμείς σαν εταιρεία και σαν διαχειριστές ορίζουμε ανταμοιβές σε κάθε μέλος που θα βοηθήσει να βρεθεί κάποιο όχημα. Το 25% των καθαρών* εσόδων της εταιρείας θα διοχετεύονται στις ανταμοιβές των μελών. Η εκκαθάριση θα
γίνεται κάθε τέλος του μήνα.
Α) Ανταμοιβές: Αν παράδειγμα κάποιο μέλος μας υποδείξει που βρίσκεται ένα κλεμμένο όχημα(που δεν είχε οριστεί αμοιβή) με φωτογραφία και τοποθεσία, θα ανταμείβετε. Παράδειγμα: αν το 25% από τα καθαρά έσοδα της εταιρείας τον Ιούλιο μήνα είναι 800€ και τον συγκεκριμένο μήνα βοήθησαν 20 μέλη να βρεθούν 20 οχήματα τότε τα 800€ θα διαιρούνται σε 20 μέλη με συνέπεια το κάθε μέλος που βοήθησε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εύρεση του οχήματος θα λάβει 40€ στο τέλος του μήνα. Όσο το ποσό των καθαρών εσόδων θα αυξάνεται τόσο θα αυξάνεται και το ποσό της ανταμοιβής και αντίστοιχα θα γίνεται και στην μείωση.
Β) Όσο αφορά τις αμοιβές: Όταν κάποιος ιδιοκτήτης ορίσει π.χ. αμοιβή 2000€ για το όχημά του και βρεθεί κάποιο μέλος που θα βρει το όχημα τότε το συγκεκριμένο μέλος που βρήκε το όχημα θα λάβει το 30% από το καθαρό* ποσό των 2000€ επίσης θα λάβει συν και την ανταμοιβή σαν μέλος που αναφέραμε στο (Α) σκέλος.
Όλους τους όρους των ανταμοιβών και των αμοιβών θα τους βρείτε ΕΔΩ.
*Καθαρά έσοδα είναι αυτά που μένουν αφού πληρωθεί η φορολογία για το
συγκεκριμένο ποσό.